Under The Queen’s Umbrella

Under The Queen’s Umbrella (ใต้ร่มราชินี)

ชื่อเรื่อง : The Queen's Umbrella / Shuroop / 슈룹
ประเภท : ดราม่า ประวัติศาสตร์
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงออกอากาศ : 15 ต.ค. 2022 - 4 ธ.ค. 2022
วันเวลาออกอากาศ : เสาร์ - อาทิตย์ 19.00 น.


สปอยล์ Under The Queen’s Umbrella ตอนที่ 14

องค์ชายอีอิกฮยอน(หมอหลวงควอน)พระโอรสที่เหลือเพียงพระองค์เดียวของของอดีตพระมเหสียุน จำใจต้องจากพระนางเพื่อการแก้แค้นแทนอดีตองค์รัชทายาทแทอิน(พระเชษฐา)ที่ถูกลอบสังหารด้วยการวางยาจนสิ้นพระชนม์ ซึงซอนลูกชายของหมอโทจินจึงสลับตัวกับพระองค์และแสร้งขากะเผลกเพื่อปลอมเป็นลูกของพระนางโดยไม่ให้ใครสงสัย

แม้ว่าพระพันปีจะทรงคาดคั้นสนมฮวังถึงบิดาที่แท้จริงขององค์ชายอึยซอง แต่สนมฮวังก็ยืนกรานว่าองค์ชายอึยซองคือโอรสองค์แรกที่ได้อยู่ในอ้อมกอดของฝ่าบาท แต่พระพันปีมิได้ทรงเชื่อ

พัคจุงโฮผู้เป็นบิดาที่ล่วงลับของท่านพัคคยองอู คืออาลักษณ์ที่จดบันทึกการชันสูตรพระศพขององค์รัชทายาทแทอินในรัชสมัยที่แล้วโดยมีหมอโทจีเป็นผู้ทำการชันสูตร กษัตริย์ในตอนนั้น(เสด็จพ่อของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน)ทอดพระเนตรการชันสูตรทุกขั้นตอนและขอให้ไม่มีการจดบันทึกหรือเปิดเผยเรื่องนี้ หลังจากที่ทรงทราบว่าองค์ชายแทอินถูกลอบวางยาจนสิ้นพระชนม์

ฝ่าบาทไม่ทรงอนุญาตให้พระมเหสีสืบสวนเรื่องการสวรรคตขององค์รัชทายาทแทอิน เพราะทรงทราบแก่พระทัยว่าพระองค์เองได้ราชบัลลังก์จากการสวรรคตขององค์รัชทายาทแทอินโดยมิชอบ ขณะนี้ทั้งฝ่าบาทและองค์ราชินีต่างก็ทรงต้องการบันทึกส่วนตัวของอาลักษณ์พัคจุงโฮเกี่ยวกับการชันสูตรพระศพองค์รัชทายาทแทอิน แต่ท่านพัคคยองอูปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นบันทึกของท่านพ่อฉบับนั้น

องค์ราชินีทรงวางแผนต่อไปเพื่อพิสูจน์ความผิดของหมอควอนให้ได้ โดยทรงตรัสกับเขาาจะยุติการสืบสวนการสวรรคตขององค์รัชทายาทเพียงเท่านี้เพราะไม่มีบันทึกหรือหลักฐานใดๆหลงเหลือ แต่พระนางมีพระราชประสงค์ที่จะได้ยาพิษที่สังหารองค์รัชทายาทซึ่งหมอควอนรับปากว่าจะหามาถวาย บันทึกการชันสูตรบางส่วนที่เคยอยู่ในสำนักหมอหลวงและสำนักราชเลขาถูกฉีกหายไป หมอหลวงควอนและหมอโทจีจึงคิดว่าอาจจะเป็นฝีมือของฝ่าบาทที่ต้องการปกปิดไปจนถึงที่สุด ความหวังเดียวที่พวกเขามีคือการหาต้นฉบับบของบันทึกการชันสูตรฉบับนั้นและคิดว่าหมอหลวงโจกุกยองน่าจะมอบให้ท่านอัครมหาเสนาบดีไปแล้ว พวกเขาจึงต้องหาวิธีที่จะทำให้ท่านอัครมหาเสนาบดีมาเป็นฝ่ายตนเองให้ได้

สนมฮวังบอกความจริงกับท่านอัครมหาเสนบดีแล้วว่าองค์ชายอึยซองไม่ใช่โอรสที่แท้จริงของฝ่าบาทและพระพันปีก็ทรงทราบเรื่องนี้แล้วด้วย ท่านพัคคยองอูถวายบันทึกของท่านพ่อให้กับองค์ราชินีเมื่อพระนางทรงรับปากว่าจะสามารถยอมรับได้และจะไม่บอกใคร บันทึกฉบับนั้นทำให้พระนางทรงทราบว่าพรพสวามีทรงรู้เห็นเกี่ยวกับการสวรรคตขององค์รัชทายาทแทอิน

ท่านอัครมหาเสนาบดียอมเข้าร่วมกลุ่มขององค์ชายอึยซองและหมอโทจีโดยเปิดเผยว่าหมอโจกุกยองลอบสังหารองค์รัชทายาทแทอินตามพระบัญชาของพระพันปีและบันทึกฉบับนั้นอาจจะยังอยู่กับเขา ขณะที่องค์ราชินีทรงคิดว่าหากหมอหลวงควอนและหมอหลวงโทจีเชื่อมโยงกัน มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับองค์ชายอีอิกฮยอนและมีส่วนในการสังหารองค์รัชทายาทของพระนาง

พระพันปีทรงตำหนิพระชายาเพราะยังมิได้ร่วมหอกับองค์รัชทายาท หลังจากนั้นนางก็ไปเข้าเฝ้าองค์ราชินีเพื่อให้ทรงหาฤกษ์เข้าหออีกครั้ง องค์ราชินีมอบหน้าที่ให้กับซังกุงที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้จนกระทั่งทั้งสองพระองค์ร่วมหอด้วยกัน แต่ทว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนคิดเพราะฤทธิ์สุราที่ทรงดื่มด้วยกันจนกลับไป

หมอหลวงควอนนำยาพิษสามชนิดมาถวายองค์ราชินีตามที่รับสั่งเพื่อทำให้พระนางทรงตายใจและไม่สงสัยในตัวเขา แต่เมื่อพระนางเสด็จไปที่บ้านหญิงเร่ร่อนที่ทรงสร้างไว้และพิสูจน์ศพของหญิงสาวที่นั่นจากการดื่มคันซู จึงทำให้พระนางแน่พระทัยว่าองค์รัชทายาทของพระนางอาจจะโดนยาพิษชนิดเดียวกัน

องค์ราชินีเสด็จไปหาอดีตพระมเหสียุนและทรงทราบความจริงว่าหมอหลวงควอนคือองค์ชายอีอิกฮยอน หมอหลวงควอนวางยาคันซูให้กับหมอโจกุกยองที่สังหารพระเชษฐา และค้นหาบันทึกการรักษาและชันสูตรพระศพตามที่เขาบอกที่ซ่อนก่อนจะสิ้นใจ ทันใดนั้นเององค์ราชินีก็ปรากฎพระองค์