Under The Queen’s Umbrella

Under The Queen’s Umbrella (ใต้ร่มราชินี)

ชื่อเรื่อง : The Queen's Umbrella / Shuroop / 슈룹
ประเภท : ดราม่า ประวัติศาสตร์
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงออกอากาศ : 15 ต.ค. 2022 - 4 ธ.ค. 2022
วันเวลาออกอากาศ : เสาร์ - อาทิตย์ 19.00 น.


สปอยล์ Under The Queen’s Umbrella ตอนที่ 1

- องค์ราชินีอิมฮวารยอง ทรงมีพระโอรสห้าพระองค์ องค์โตทรงดำรงตำแหน่งองค์รัชทายาทและองค์ชายทั้งสี่ (องค์ชายซองนัม องค์ชายมูอัน องค์ชายคเยซอง องค์ชายอิลยอง) กิจวัตรของพระนางคือทรงวิ่งตามแก้ไขปัญหาที่เหล่าองค์ชายก่อเพราะทรงต้องการให้ทุกพระองค์อยู่ในระเบียบแบบแผนของราชสำนักและไม่พอพระทัยหากใครเรียกโอรสของพระนางว่าเด็กเจ้าปัญหา โดยเฉพาะพระพันปีที่ไม่ทรงลงรอยกับพระนาง

- ภารกิจขององค์ชายทุกพระองค์จะต้องเสด็จไปศึกษาด้วยกันที่สำนักศึกษาจงฮัก แต่วันนี้เป็นวันพิเศษที่ฝ่าบาทและพระพันปีจะเสด็จไปที่นั่น เหล่าองค์ชายของพระสนมล้วนไปพร้อมเพรียงกันแล้ว ยกเว้นองค์ชายขององค์ราชินี พระนางจึงต้องทรงไล่ล่าและตามหาทุกพระองค์เพื่อไปให้ทันก่อนที่ฝ่าบาทและพระพันปีจะเสด็จมาถึง ยกเว้นองค์ชายซองนัมที่เสด็จมาล่าช้า

-  หลังจากฝ่าบาททรงเสด็จกลับแล้ว พระพันปีทรงมีรับสั่งให้พระสนมฮวังไปเข้าเฝ้าและร่วมดื่มชา พระนางทรงตักเตือนองค์ราชินีให้อบรมเลี้ยงดูเหล่าองค์ชายให้ดีกว่านี้ แต่องค์ราชินีก็ทรงเถียงคำไม่ตกฟากและไม่ยอมอ่อนข้อให้พระพันปีเพราะถือว่าองค์รัชทายาทคือโอรสของพระนาง

- องค์ชายอึยซองของพระสนมฮวังทรงพูดจาดูถูกองค์ราชินีซึ่งเป็นพระชนนีขององค์ชายทั้งสี่ พระองค์จึงถูกองค์ชายทั้งสี่รุมทำร้ายร่างกาย พระพันปีทรงสั่งลงโทษองค์ชายทั้งสี่ด้วยการคุกเข่าตากฝน

- องค์ชายอึยซองซึ่งถือว่าตนเองเป็นพระโอรสองค์แรกของฝ่าบาท จึงทรงต้องการตำแหน่งองค์รัชทายาทและพระสนมฮวังก็สมควรจะเป็นองค์ราชินีของแผ่นดิน พระสนมฮวังจึงสั่งสอนองค์ชายว่าควรจะทำตัวให้เทียบเท่าหรือเก่งกว่าองค์รัชทายาท จึงจะเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น

- องค์รัชทายาททรงหมดพระสติต่อหน้าองค์ราชินีขณะที่ทรงเดินเล่นด้วยกัน หมอหลวงทูลว่าพระองค์ทรงเป็นโรคขาดพระโลหิตเช่นเดียวกับอดีตองค์รัชทายาทแทอินที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว หมอหลวงเชื่อว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งมีเพียงหมอหลวงโจกุกยองเท่านั้นที่จะรักษาได้

หลังจากที่องค์ราชินีทรงทราบจากพระพันปีว่าเหล่าโอรสของพระนางกำลังถูกลงโทษ พระนางจึงเสด็จไปหาโดยไม่ตรัสถามปัญหาและรับสั่งให้ทุกพระองค์เสด็จกลับตำหนักโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดเวลาที่ลงโทษ

วันต่อมาองค์ราชินีทรงรู้สึกไม่ชอบมาพากลเมื่อฝ่าบาททรงรับสั่งว่าเพิ่งส่งหมอหลวงโจกุกยองไปรักษาพระญาติที่หัวเมือง นอกจากนั้นยังทรงประกาศรับสมัครสหายร่วมศึกษาซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นรับสั่งจากพระพันปีทั้งสิ้น

พระสหายร่วมศึกษาจะถูกคัดเลือกจากผู้สมัครที่เป็นเหล่าองค์ชาย ซึ่งจะได้ศึกษาที่สำนักชีกังวอนร่วมกับองค์รัชทายาท พระสนมแต่ละคนต่างก็ประจบสอพลอพระพันปีเพราะอยากรู้ว่าพระนางทรงมีเคล็ดลับใดที่ทำให้โอรสได้ขึ้นครองราชย์ ยกเว้นพระสนมฮวังที่ยังอยู่นิ่งเฉย

องค์ราชินีทรงแปลกพระทัยเมื่อเห็นพระพันปีทรงนั่งอยู่ข้างองค์รัชทายาทที่ยังไม่ได้พระสติ พระนางทรงเตือนองค์ราชินีว่าหากองค์รัชทายาทสิ้นพระชนม์เช่นเดียวกับองค์รัชทายาทแทอิน ก็อย่าได้ทรงหวังว่าองค์ชายที่เหลือจะได้ครองตำแหน่งองค์รัชทายาท องค์ราชินีเริ่มรู้สึกหวาดกลัวพระพันปีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและทรงอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระมเหสียุนกับองค์รัชทายาทแทอินในตอนนั้น ชินซังกุงทูลได้เพียงว่ามีเพียงพระพันปีกับพระมเหสียุนเท่านั้นที่ทรงรู้เรื่องนี้ดี

องค์ราชินีแอบเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปทูลถามและขอคำแนะนำจากพระมเหสียุน โดยทูลว่าขณะนี้พระนางทรงกำลังตกที่นั่งลำบากในฐานะแม่และต้องการรักษาชีวิตไว้เช่นเดียวกับพระมเหสี

พระพันปีทรงวางแผนมอบตำราเคล็ดลับการเป็นพระราชาให้กับพระสนมทุกคนโดยทำให้แต่ละคนคิดว่ามีเพียงตนเองเท่านั้นที่ได้รับ เพราะทรงหวังว่าพระสนมแต่ละคนนั้นจะเชื่อฟังและจงรักภักดีต่อพระนาง