&nbps;

Rookie Historian Goo Hae Ryung


Rookie Historian Goo Hae Ryung

ชื่อเรื่อง : 신입사관 구해령 / Rookie Historian Goo Hae Ryung

ประเภท : โรแมนติก ประวัติศาสตร์

จำนวนตอน : 32 (ออกอากาศวันละ 2 ตอน)

ออกอากาศช่อง : MBC

ช่วงเวลาออกอากาศ : 17 ก.ค. 2019 - 05 ก.ย.019

วันเวลาออกอากาศ : พุธ พฤหัส 19.00 น.

Rookie Historian Goo Hae Ryung

เรื่องย่อ Rookie Historian Goo Hae Ryung

เมื่อต้นศตวรรษที่ 19 กูแฮรยอง (ชินเซคยอง) เป็นนักเขียนประวัติศาสตร์ในพระราชวัง แต่อย่างไรก็ดี ณ ขณะนั้น ยังไม่มีการยอมรับให้ผู้หญิงเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ นางจึงพยายามขึ้นอีกขั้นเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของตนเองในโชซอน นางต้องการเติมเต็มการทำงานในฐานะนักเขียนประวัติศาสตร์และแสดงให้โลกเห็นว่าทุกคนนั้น ต่างเท่าเทียมกัน
นอกจากการต่อสู้ของนางแล้ว ละครเรื่องนี้ยังมีความรักโรแมนติกระหว่างองค์ชาย อีริม (ชาอึนอู) องค์ชายผู้โดเดี่ยวผู้ซึ่งมีความลับบางอย่างอยู่กับตัว

Rookie Historian Goo Hae Ryung

นักแสดง Rookie Historian Goo Hae Ryung

Rookie Historian Goo Hae Ryung

Shin Se Kyung รับบทเป็น กูฮเยรยอง

Rookie Historian Goo Hae Ryung

Cha Eun Woo รับบทเป็น อีรึม

Rookie Historian Goo Hae Ryung

Lee Ji Hoon รับบทเป็น มินอูวอน

Others

Rookie Historian Goo Hae Ryung

Park Ki Woong รับบทเป็น อีจินซอง

Rookie Historian Goo Hae Ryung

Park Ji Hyun รับบทเป็น ซงซาฮี

Production Credits

Director: Kang Il Soo, Han Hyun Hee

Screenwriter: Kim Ho Soo

0
Your rating: None