ค่าเงิน เกาหลี เงินวอน


สัญลักษณ์ ₩, ภาษาเกาหลี 원, won

ค่าเงิน เกาหลี เงินวอน

십 원
อ่านว่า ชิ-บวอน
แปลว่า 10 วอน

오 십 원
อ่านว่า โอ-ชิ-บวอน
แปลว่า 50 วอน


백 원
อ่านว่า เบ-กวอน
แปลว่า 100 วอน

오 백 원
อ่านว่า โอ-เบ-กวอน
แปลว่า 500 วอน


천 원
อ่านว่า ชอ-นวอน
แปลว่า 1,000 วอน

오 천 원
อ่านว่า โอ-ชอ-นวอน
แปลว่า 5,000 วอน


만 원
อ่านว่า มา-นวอน
แปลว่า 10,000 วอน

การเทียบเงินไทย-เกาหลี

 ขอบคุณที่มา http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=270458&chapter=20